Thursday, September 07, 2006

Statistik OKU Malaysia 2004

Orang Kurang Upaya Yang Didaftarkan Oleh Jabatan Kebajikan
Masyarakat (JKM)pada tahun 2004 mengikut negeri di Malaysia.

Negeri Bilangan

Johor 17,040
Kedah 10,459
Kelantan 14,017
Melaka 5,530
Negeri Sembilan 6,834
Pahang 5,715
Perak 16,401
Perlis 3,065
Pulau Pinang 9,646
Selangor 19,073
Terengganu 9,486
WP Kuala Lumpur 13,295
WP Labuan 373
Sabah 10,049
Sarawak 9,634

JUMLAH 150,617

Masih Ramai lagi OKU yang belum mendaftar dengan JKM untuk mengambil kad kenal diri OKU...

No comments: